Toppmeny

800 000 utsettes hver dag for farlige kjemikalier

Arbeidstilsynets erfaringer viser at det er stort behov for å øke arbeidsgiveres kunnskap og bevissthet rundt kjemisk helsefare på jobb. Hver dag oppgir 800 000 arbeidere at de har hudkontakt med farlige stoffer.

– Problemet er stort. Mange går på jobb og blir hver dag eksponert for ulike typer kjemikalier. 800 000 arbeidere oppgir at de hver dag har hudkontakt med slike stoffer, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim til NRK.

Behov for bedre rutiner
Arbeidstilsynet mener vi trenger bedre kultur og rutiner for å forebygge helseskader som skyldes farlige stoffer.

– Det er i dag ikke gode nok rutiner for å gjøre risikovurderinger av de farlige stoffene på arbeidsplassen. Da klarer man heller ikke å gjøre gode, forebyggende tiltak, sier Vollheim.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at ingen blir eksponert for farlige stoffer som kan være skadelige.

Kan føre til hjerneskader
Arbeidstilsynet har i disse dager en rekke seminarer om farlige stoffer på arbeidsplassen. Dette skjer i forbindelse med en stor europeisk kampanje. På seminarene deltar bedrifter fra ulike bransjer, blant annet bilpleie, industri og renhold. Direktør Vollheim sier det er viktig kunnskap som skal formidles.

– I dag risikerer flere å få alvorlige helseproblemer og blir alvorlige syke. De kan få lungesykdommer som KOLS og lungekreft, skader på hjerne og nervesystem og allergier. Det aller viktigste er å kartlegge hvilke stoffer man har og finne gode tiltak for å beskytte seg, sier Trude Vollheim til NRK.

(Kilde: hmsmagasinet.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS