Toppmeny

Arbeidsulykker i forbindelse med arbeid ved vei

Trafikksikkerhetsforeningen ønsker en granskning av alle jobbrelaterte ulykker for de som har veien som sin arbeidsplass.

Kartleggingen må bidra til både intern og ekstern læring. Internt slik at de som har ansvaret for sikkerheten gjør sine tiltak, og eksternt slik at trafikantene får større forståelse av tiltakene som må gjøres, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen (TSF), i en pressemelding.

Veiarbeidere er myke trafikanter
– Vi får henvendelser fra våre medlemmer som er bekymret for sin sikkerhet og over at trafikantene ikke respekter nedsatte fartsgrenser når det foregår arbeid på vegen. De som jobber ute i trafikken er myke trafikanter, med en tåleevne for å overleve i kollisjon med et kjøretøy på bare 30 km/t, fortsetter Tangstad-Holdal.

Veiarbeid har stor risiko
Dette er selvsagt en stor risiko å jobbe ute i vegtrafikken, og det handler om sikkerheten til de som jobber der. Vi skal ikke glemme at de som er ute og jobber, er der for å gjøre hverdagen til deg som trafikant bedre og tryggere.

Ber bilistene ta hensyn
– Samtidig som vi ønsker at Arbeidstisynet nå setter i gang med en egen kartlegging og registrering, så ønsker vi også å rette oppmerksomheten mot at trafikantene må ta ekstra hensyn og respektere fartsgrensene. Vi vil også komme med en henstilling til alle med ansvar for sikkerheten ute på arbeidsplassene, ta dette ansvaret på aller største alvor, og bruk sikkerhetsbuffere som for eksempel midlertidig rekkverk og putebiler når det jobbes ute i vegtrafikken, avslutter Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF – Trafikksikkerhetsforeningen.

(Pressemelding fra Trafikksikkerhetsforeningen)

(Kilde: hms-magasinet.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS