Toppmeny

133 døde i bygg og anlegg siden 2000

Tall fra SSB viser at det var ni dødsulykker i bygg og anlegg i 2016, mot seks i 2015. Siden 2000 har 133 mennesker omkommet i dødsulykker tilknyttet bygg og anlegg.

I følge SSB var det to kvinner og 43 menn som omkom i 2016. Det er innenfor transport og lagring (ni dødsulykker) og bygge- og anleggsvirksomhet de fleste dødsulykkene skjer.

Til tross for at det har vært en økning i antall arbeidsulykker med dødelig utfall siden 2015, er 2016 året med tredje lavest antall siden 2000. Kun i 2015 og 2006 registrerte landets tilsynsmyndigheter færre dødsulykker enn i 2016, med hhv 40 og 42 tilfeller. 10 av de siste 16 årene har det vært mellom 9 og 11 dødsulykker i bygg og anlegg, snittet i samme periode er på 8,3 dødsulykker hvert år.

– Alle aktørene i byggenæringen jobber aktivt for å få ned antall ulykker. Sammen med en rekke andre organisasjoner og offentlige myndigheter har BNL forpliktet seg til en nullvisjon gjennom signeringen av Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring. Det er utarbeidet verktøy og har vært en rekke aktiviteter for forebygging, heter det i en melding fra BNL.

(Kilde: bygg.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS