Toppmeny

Brannvernlederkurs

Et krav fra norske myndigheter. Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at alle brannvernledere har et kompetansebevis som bekrefter at de har den nødvendige kunnskap som brannvernleder.

Formål: Trygg Kurs AS tilbyr kurs i brannvern med det formål å sertifisere brannvernledere, brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS. Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta.

Innhold: Kurset er tilpasset kravene i norsk lov, og gjennomføres av dyktige instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte.

Kurset har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Brannvernlederens arbeid og ansvar
– Brannteori
– Innføring i slukkemidler
– Organisatoriske og tekniske brannverntiltak
– Hvordan holde lærerike øvelser

Praktisk informasjon: Kurset avholdes fra kl. 10.00 – 16.00, og avsluttes med en 30 minutters skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et kompetansebevis som brannvernleder. For øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Sted: Kursene i Oslo holdes i Dronningensgate 14, i Oslo sentrum. Se kart og mer informasjon om lokalene her. Kurssted i øvrige byer informeres om når kurset nærmer seg. Kurssted avgjøres basert på antall deltagere, men avholdes alltid sentralt i byene.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.700,- pr deltaker, og inkluderer kurshefte og utstedelse av kompetansebevis (prisen gjelder t.o.m. 31.12.2014. Ny pris fra 01.01.15 er kr. 2.900,-).

Aktuelle kurs

Brannvernlederkurs, Oslo 15. desember 2014
Brannvernlederkurs, Oslo 12. januar 2015
Brannvernlederkurs, Bergen 21. januar 2015
Brannvernlederkurs, Oslo 16. februar 2015
Brannvernlederkurs, Kristiansand 11. mars 2015
Brannvernlederkurs, Bergen 18. mars 2015
Brannvernlederkurs, Oslo 23. mars 2015
Brannvernlederkurs, Oslo 27. april 2015
Brannvernlederkurs, Bergen 06. mai 2015
Brannvernlederkurs, Kristiansand 06. mai 2015
Brannvernlederkurs, Oslo 26. mai 2015
Brannvernlederkurs, Oslo 22. juni 2015